O belino

30/10/2005

Periwinkle

0

O belino
Oh yé yé yé o belino
Oh yé belino yé
Ou allé ou allé baloua baloué
A ga yé yé
A ga wo wo
A ga yé yé a ga wo wo
Hé hé coumbala yé
Anicouani chaouani
Awawa hicana kaina
Eaoni Bissini

Post by matthieu